Menu

POLICY, TERMS & CONDITIONS

Όροι, πολιτικές και προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και
Προϋποθέσεις του ιστότοπου - οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς - και όλους τους
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται
από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Σχετικά με το Birds Yoga Experiences

Το Birds Yoga experiences είναι μία ταξιδιωτική υπηρεσία υπαίθρου και ευεξίας που λειτουργεί ως
ατομική επιχείρηση και η οποία ιδρύθηκε και υφίσταται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Έδρα
της υπηρεσίας είναι ο νομός Αρκαδίας στην Ελλάδα.

Όροι & Προϋποθέσεις

Διατηρούμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπό τακτική αναθεώρηση και διατηρούμε το
δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά
πάσα στιγμή. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος εμφανίζεται παρακάτω. Επομένως, σας συμβουλεύουμε
να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Για να σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν
αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας ευδιάκριτα
τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις σε αυτήν τη σελίδα. Αυτές οι αλλαγές ισχύουν αμέσως μετά την
ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.birdsyogaexperiences.com.
Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links ή
hyperlinks) με διαδικτυακούς χώρους τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους οι
διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας ουδεμία σχέση έχουν και ουδεμία ευθύνη φέρουν για το εν
γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας ενημερώνουν τον επισκέπτη ότι γίνεται χρήση cookies, τα οποία
αποθηκεύονται στη συσκευή περιήγησης αυτού, με σκοπό την βελτίωση της πλοήγησής του στο
συγκεκριμένο ιστότοπο. Η απόρριψη της χρήσης cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση σε
ορισμένες λειτουργίες του. Ο επισκέπτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει cookies τα οποία
έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του.
Η ιστοσελίδα http://www.birdsyogaexperiences.com λειτουργεί σε πλήρη εναρμόνιση με το Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Οι διαχειριστές αυτής δεν
αποθηκεύουν και δεν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών. Τα ατομικά στοιχεία
που ζητούνται να συμπληρωθούν από τον επισκέπτη μέσω της φόρμας επικοινωνίας λαμβάνονται
αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ρητής συναίνεσης αυτού και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της
επικοινωνίας με αυτόν ή παροχής υπηρεσιών προς αυτόν, ενώ τηρούνται σε σχετικό αρχείο, εφόσον
καθίσταται αναγκαίο, για χρονικό διάστημα ανάλογο με αυτό που απαιτείται για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Κατόπιν τούτου, διαγράφονται εξ ολοκλήρου και οριστικά.
Με το παρόν παραχωρείτε στο Birds Yoga Experiences το δικαίωμα και την άδεια χρήσης
φωτογραφικού υλικού & βίντεο στα οποία προβάλλεστε κατά τη διάρκεια των αποδράσεων και εν
γένει των υπηρεσιών μας. Διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης / αναδημοσίευσης / πνευματικών
δικαιωμάτων κ.λπ. αυτού του υλικού για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς. Με το παρόν
απαλλάσσετε το Birds Yoga Experiences από οποιεσδήποτε αξιώσεις και απαιτήσεις που
προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση των φωτογραφιών και του βίντεο, συμπεριλαμβανομένων
χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε αξιώσεων για συκοφαντική δυσφήμιση ή παραβίαση του
απορρήτου.

Οι επισκέπτες πρέπει να διαθέτουν επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση για την κάλυψη των
δραστηριοτήτων που συμμετέχουν.Λάβετε υπόψη σας, ακόμη και αν έχετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας
στην Ελλάδα ή την αντίστοιχη χώρα διαμονής σας, είναι απίθανο αυτή η ασφάλιση να καλύπτει
ταξίδια στο εξωτερικό, όπως αυτά που προσφέρει Birds Yoga Experiences.Είναι δική σας ευθύνη να
οργανώσετε την κατάλληλη ταξιδιωτική και ασφάλιση υγείας. Αν και σας ενθαρρύνουμε να το κάνετε,
αναγνωρίζετε ότι το Birds Yoga Experiences δεν ασχολείται με την παροχή ασφαλιστικών
προϊόντων και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν η αποτυχία σας να κανονίσετε την κατάλληλη
ασφαλιστική κάλυψη σας αφήνει εκτεθειμένους, ιατρικά, οικονομικά ή με άλλο τρόπο.
Είναι ευθύνη κάθε συμμετέχοντος να αποκτήσει έγκυρο διαβατήριο, βίζα και απαραίτητα
πιστοποιητικά για οποιαδήποτε χώρα που πρόκειται να επισκεφτεί σε σχέση με το Birds Yoga
Experiences.

Αναγνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού συμμετέχετε εθελοντικά σε οποιεσδήποτε ή και όλες
τις δραστηριότητες και στο βαθμό που επιτρέπεται νομικά, παραχωρείτε το δικαίωμά σας σε
οποιαδήποτε αιτία αγωγής κατά του Birds Yoga Experiences που προκύπτουν από οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά σε πρόσωπο ή περιουσία που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μια υποχώρηση.Με το
παρόν συμφωνείτε να είστε υπεύθυνοι για την ευημερία σας και αποδέχεστε όλους τους κινδύνους
καθυστέρησης, απρόβλεπτα γεγονότα, ενόχληση, ασθένεια, τραυματισμό, συναισθηματικό τραύμα ή
θάνατο.Με το παρόν βεβαιώνετε ότι είστε σωματικά ικανοί και δεν σας έχουν συμβουλεύσει να μην
συμμετέχετε, με κανένα τρόπο ή με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα που
οργανώνεται από τους οικοδεσπότες του καταφυγίου από εξειδικευμένο γιατρό. Με το παρόν
βεβαιώνετε επίσης ότι δεν υπάρχουν λόγοι ή προβλήματα που να σχετίζονται με την υγεία που να
αποκλείουν τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνονται. Με
το παρόν παραιτείστε, απαλλάσσεστε και απαλλάσσεστε από και έναντι οποιασδήποτε ευθύνης από
τη συμμετοχή σας στο ταξίδι και σε οποιεσδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνουν οι
οικοδεσπότες ,συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ευθύνης που προκύπτει από αμέλεια ή
υπαιτιότητα του Birds Yoga Experiences και/ ή τους υπαλλήλους του ή/και τους συνεργάτες του και/ή
τους υπεργολάβους του, για τον θάνατό σας, την αναπηρία, τον σωματικό τραυματισμό, τις υλικές
ζημιές, την κλοπή περιουσίας ή τις ενέργειες οποιουδήποτε είδους που ενδέχεται να σας συμβούν
στο εξής, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού σας από και προς τις δραστηριότητες που
διοργανώνονται. Τέλος, συμφωνείτε ότι αυτή η απελευθέρωση θα είναι νομικά δεσμευτική για εσάς
προσωπικά και όλα τα μέλη της οικογένειάς σας.

Το Birds Yoga Experiences θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οποιαδήποτε διαφορά,
διαφωνία ή διαφωνία προκύψει κατά τη σύναψη, ερμηνεία και εκτέλεση των παρόντων Όρων &
Προϋποθέσεων, καθώς και αξιώσεις που σχετίζονται με αυτούς, να επιλύονται εξωδικαστικά με
διαπραγματεύσεις. με πνεύμα καλής πίστης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία
γραπτής έκφρασης της διαφωνίας από οποιοδήποτε από τα μέρη.Αν μια διαφορά δεν επιλυθεί με
αυτόν τον τρόπο, αρμόδια για τη δικαστική επίλυσή της είναι αποκλειστικά τα αρμόδια δικαστήρια της
Ελλάδας , τα οποία αποφασίζουν για τυχόν δίκες σχετικά με την εκτέλεση και εφαρμόζεται το
ελληνικό δίκαιο.

Πολιτική πληρωμών & ακυρώσεων

Για να κάνετε κράτηση θέσης σε ένα ταξίδι (retreat) που διοργανώνει το Birds Yoga
Experiences, απαιτείται μη επιστρέψιμη χρέωση κράτησης, ως προκαταβολή, 50% του
οφειλόμενου ποσού.
Η πλήρης εξόφληση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία
έναρξης του ταξιδιού.
Οι τιμές αποχώρησης χρεώνονται ανά άτομο και ΔΕΝ περιλαμβάνουν πτήσεις.
Για τα workshops και τις άλλες υπηρεσίες ευεξίας και μαθημάτων ισχύουν εκάστοτε όροι πληρωμών
που αναγράφονται στο πεδίο της προκείμενης υπηρεσίας.
Ανάλογα με το πότε ακυρώνετε, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις ακύρωσης.
Το κόστος κράτησης- προκαταβολής δεν επιστρέφεται.
Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί περισσότερες από σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από
την ημερομηνία έναρξης της υποχώρησης, τότε τυχόν πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν
θα επιστραφούν μείον την κατάθεση του αρχικού 50% του οφειλόμενου ποσού.
Εάν η ακύρωση γίνει λιγότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την ημερομηνία
έναρξης της υποχώρησης, τότε το 100% της τιμής του ταξιδιού σας θα δεσμευτεί χωρίς
επιστροφή.
Λόγω της ανάγκης μας να δεσμευτούμε για διαμονή και άλλες ρυθμίσεις εκ των προτέρων,
δεν μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις από την πολιτική μας για κανένα λόγο.
Δεν προσφέρουμε πίστωση για καθυστερημένη άφιξη ή πρόωρη αναχώρηση των συμμετεχόντων..

Το Birds Yoga Experiences δεσμεύεται να φροντίζει για την σταθερότητα και την αξιοπιστία των
παρεχόμενων υπηρεσιών του και η ακύρωση ενός retreat θα είναι πάντα η τελευταία επιλογή.
Ωστόσο, εάν αναγκαστικά πρέπει να ακυρώσει μια προγραμματισμένη υποχώρηση λόγω χαμηλής
συμμετοχής, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε την πλήρη πληρωμή σας σε άλλη προγραμματισμένη
απόδραση ή να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων της πληρωμής σας.
Το Birds Yoga Experiences δεν ευθύνεται για τα έξοδά σας που πραγματοποιούνται κατά την
προετοιμασία οποιασδήποτε ακυρωθείσας αποχώρησης, όπως άλλα καταλύματα, αεροπορικά
εισιτήρια, απώλεια εργασίας ή/και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την προετοιμασία του ταξιδιού σας.

Το Birds Yoga Experiences δεν φέρει ευθύνη για μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων
στο βαθμό που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε γεγονότα εκτός ελέγχου της, δηλαδή σε
γεγονότα ανωτέρας βίας όπως πανδημία, πράξεις του Θεού, πυρκαγιά, πλημμύρα, ακύρωση
πτήσεων. ή/και απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, πολέμου,
τρομοκρατικών πράξεων, ταραχών, εμφύλιων ταραχών, κυβερνητικών ενεργειών (εκτός κανονιστικής
αλλαγής), εργατικών διαφορών και οποιωνδήποτε παρόμοιων γεγονότων. Σε τέτοια περιστατικά
ανωτέρας βίας, δεν θα χορηγείται επιστροφή χρημάτων και όλες οι πληρωμές θα πιστώνονται με τη
μορφή κουπονιού που θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης της ακυρωθείσας
εκδρομής.

Το Birds Yoga Experiences διατηρεί το δικαίωμα να κάνει όποιες αλλαγές κριθεί απαραίτητες στα
retreats μας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε τον δάσκαλο του retreat (δάσκαλο γιόγκα) σε
περίπτωση ασθένειας, ασθένειας ή οποιουδήποτε άλλου επείγουσας ανάγκης ή αιτίας
ανωτέρας βίας και δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων σε αυτήν την περίπτωση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους χώρους (βίλα - χώρο) που λαμβάνει χώρα η
υποχώρηση λόγω οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης σε ίσης ποιότητας χώρο.

Απαλλαγή από τον COVID-19

Συμμετέχοντας σε ένα από τα ταξίδια μας , συμφωνείτε να εφαρμόζετε καλή υγιεινή, να ακολουθείτε
τους κανόνες κοινωνικής απόστασης, να συμμορφώνεται με όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα
υγιεινής σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες και να τηρείτε τις επίσημες γενικές οδηγίες για την ασφάλεια
της δημόσιας υγείας, υπό την εποπτεία των κατευθυντήριων γραμμών του Υπουργού Υγείας, που
ισχύουν σήμερα. Ο επισκέπτης συμφωνεί επίσης να λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις &
μέτρα πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα (όπως τεστ Covid 19, εμβολιασμός κ.ά.) σύμφωνα με τις διεθνείς
ταξιδιωτικές οδηγίες.

Κάνοντας κράτηση σε ένα retreat ή άλλη υπηρεσία βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει
πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ότι γνωρίζετε πλήρως ότι περιλαμβάνεται
απαλλαγή ευθύνης, αποδέχεστε όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις και συμφωνείτε με τη δική σας
ελεύθερη βούληση να όλους τους Όρους & Προϋποθέσεις και τις ισχύουσες πολιτικές παραπάνω.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους προαναφερθέντες Όρους & Προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να
συμμετέχετε σε καμία δραστηριότητα του Birds Yoga Experiences
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες, στείλτε μας email στο [email protected]
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram